Jakie dokument musi mieć przy sobie kierowca?

Wszyscy kierowcy muszą liczyć się z kontrolą drogową przeprowadzaną przez policję lub uprawnione do tego służby. Nawet doświadczeni kierowcy stosujący się do przepisów podczas kontroli odczuwają stres. Przez głowę szybko przebiegają im myśli, czy mają przy sobie wszystkie wymagane dokumenty i czy nie popełnili jakiegoś wykroczenia.

Jak przebiega kontrola drogowa?

Przepisy o ruchu drogowym dokładnie regulują kto może dokonywać zatrzymania auta i jak powinna przebiegać kontrola drogowa.

Poza policją samochód do kontroli mogą zatrzymać:

– Inspekcja Ruchu Drogowego,
– Straż Graniczna,
– Żandarmeria Wojskowa,
– Straż Gminna.
– Straż Leśna,
– Straż Parku,
– Służba Celno-Skarbowa.

Najczęściej jest to jednak patrol policji przeprowadzający rutynową kontrolę drogową. Każdy kierowca ma obowiązek zatrzymania się do kontroli na znak policjanta. Może być to lizak lub wystawiona dłoń. Kierowca powinien zatrzymać się w wyznaczonym miejscu i wykonywać polecenia policjanta. Nie może wychodzić z samochodu.

Pierwszym poleceniem jest sakramentalne „proszę dokumenty do kontroli”. Nie wymienia ich, bo każdy kierowca wie, że chodzi o:

– dowód rejestracyjny,
– polisę ubezpieczenia OC,
– prawo jazdy.

Po ich sprawdzeniu mogą nastąpić dalsze czynności, czyli badanie trzeźwości za pomocą alkomatu, sprawdzenie świateł. W przypadku, gdy stan techniczny budzi zastrzeżenia policjanta może sprawdzić także hamulce i układ kierowniczy.

Pozytywny wynik kontroli kończy się podziękowaniem i pozwoleniem na kontynuowanie jazdy, wszelkie uchybienia mogą oznaczać mandat.

Zobacz również na jakie samochody nie jest wymagane prawo jazdy

Jakie dokumenty musi mieć kierowca?

Każdy w portfelu ma dowód osobisty, prawo jazdy i karty bankowe. Wszystkie mają standardowy rozmiar i bez problemu mieszczą się w oddzielnych przegródkach portfela, zarówno damskiego, jak i męskiego. Inaczej wygląda sprawa w przypadku dowodu rejestracyjnego, który jest znacznie większy.

wynajem długoterminowy

Większość kierowców, którzy chcą mieć pewność, że nie zapomną o dowodzie rejestracyjnym, zostawiają go w aucie w schowku pod deską rozdzielczą lub pod klapką przeciwsłoneczną. Pozornie jest to dobre rozwiązanie, bo dokumenty zawsze są pod ręką. W praktyce jest to rozwiązanie bardzo ryzykowne, te miejsca doskonale znane są złodziejom samochodów, po włamaniu mają nie tylko samochód, ale także niezbędne dokumenty.

Na szczęście od 1 października 2018 roku kierowcy nie muszą posiadać dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC w formie fizycznej. Wszystkie dane z dowodu rejestracyjnego i OC zapisane są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Dzięki temu każdy policjant podczas kontroli drogowej może drogą elektroniczną sprawdzić aktualny przegląd i ważność polisy ubezpieczeniowej.

Jest jednak wyjątek, jeżeli kierowca porusza się samochodem użyczonym od firmy lub kolegi musi mieć dowód rejestracyjny i polisę w formie fizycznej. Dla policjantów do pierwszy znak, że auto nie zostało ukradzione.

Zobacz również: kategorie prawa jazdy

Jakie dokumenty trzeba mieć przy kontroli drogowej 2020

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy kierowca do 30 listopada 2020 r. musi posiadać podczas kontroli drogowej prawo jazdy. Niby drobiazg, bo zawsze jest w portfelu. Czasami jednak zdarza się, że zaśpimy i w pośpiechu zapomnimy zabrać portfel. W razie kontroli kosztuje to 50 zł, kierowcy zawodowi zapłacą 850 zł.

Od 1 grudnia 2020 r. kierowcy nie muszą posiadać przy sobie żadnych dokumentów pod warunkiem, że poruszają się własnym samochodzie. Wszystkie potrzebne dane policjant uzyska z CEPiK po wpisaniu danych kierowcy i rejestracji samochodu.

Elektroniczne dokumenty są wygodnym rozwiązaniem podczas rutynowych kontroli drogowych. Trochę inaczej wygląda to w przypadku stłuczek, brak dokumentów w formie fizycznej uniemożliwia weryfikację danych. W takim przypadku pozostaje wezwanie policji, która zweryfikuje dokumenty i dodatkowo ustali sprawcę.

Trwają pracę nad stworzeniem aplikacji umożliwiającej dostęp do CEPiK kierowcom. Umożliwiłoby to im polubowne załatwienie spraw związanych z drobnymi stłuczkami.

Elektroniczna forma dokumentów pojazdów i kierowców nie zwalnia ich z terminowego dokonywania przeglądów i opłacania składek OC. Wszystkie dane automatycznie zaznaczane są w systemie.

CEPiK umożliwia również automatyczne zatrzymanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego w czasie przeprowadzanej kontroli. Policjant wpisuje dane do systemu i automatycznie są zapisywane.